Enter your keyword

Ubezpieczenie mieszkania – jak wybrać?

Ubezpieczenie mieszkania – jak wybrać?

Ubezpieczenie mieszkania – jak wybrać?

Dobrze dobrane ubezpieczenie domu lub mieszkania zapewni odszkodowanie, które może zrekompensować poniesione przez nas straty.

Każdą nieruchomość trzeba traktować inaczej. Nie ma jednego uniwersalnego ubezpieczenia, które możemy przypisać do każdego mieszkania lub domu. Niewielkie mieszkanie w bloku będzie potrzebowało innej ochrony niż dom w górach, na wsi lub np. terenach podmokłych. Każde ubezpieczenie mieszkania lub domu powinno być dopasowane do naszych potrzeb,

Co obejmuje ubezpieczenie domu lub mieszkania?

Ubezpieczenie nieruchomości może uratować nasze finanse

Ubezpieczenie może obejmować mury, elementy stałe, wszystkie cenne przedmioty, przedmioty znajdujące się na strychu czy w piwnicy. Możemy ubezpieczyć także ogrodzenie, altankę ogrodową, czy też domek letniskowy.
Dzięki dobremu ubezpieczeniu nieruchomości szybko i sprawnie uporasz się ze skutkami przykrych zdarzeń losowych, takich jak pożar, wybuch, zalanie, huragan, uszkodzenia po wichurze czy burzy. Jeżeli mieszkasz na terenie zagrożonych powodzią możesz rozszerzyć zakres umowy o dodatkowe ubezpieczenie od opadów atmosferycznych czy od powodzi.

Pamiętaj! Dobre ubezpieczenie nieruchomości to zminimalizowanie ryzyka strat finansowych!

Polisa na mieszkanie – kwota ubezpieczenia

Zadbajmy o bezpieczeństwo naszego miejsca na Ziemi

Mieszkańcy bloku i kamienicy nie muszą martwić się ubezpieczeniem murów, jednak wciąż muszą pamiętać o wykupieniu polisy na mieszkanie. Nieruchomość ubezpieczyć można według wartości odtworzeniowej (dla nieruchomości – koszt odbudowy, dla ruchomości – koszt nabycia nowego towaru) albo rzeczywistej ( wartość odtworzeniowa pomniejszona o zużycie techniczne).
Ubezpieczając dom lub mieszkanie, a także ruchomości od zdarzeń losowych, obejmijmy ochroną cały nasz dobytek – pożar lub powódź mogą zniszczyć wszystko, co mamy. W przypadku ubezpieczenia od kradzieży obejmijmy ubezpieczeniem tylko to, co można ukraść.

To, od jakiej wartości ją ubezpieczymy, wpłynie na wysokość odszkodowania.

W momencie zakupu ubezpieczenia na nieruchomość klient określa górną granicę odpowiedzialności finansowej za powstałe szkody dla zakładu ubezpieczeń, czyli tzw. sumę ubezpieczenia. Z naszego doświadczenia wynika, że zdarzają się przypadki, kiedy klienci lubią zaniżyć albo zawyżyć sumę ubezpieczenia. Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie jest nieopłacalne – albo nie otrzymamy odszkodowania, dzięki któremu będziemy mogli zrekompensować straty lub będziemy musieli płacić wyższe składki, a tymczasem odszkodowanie i tak nie może być wyższe od poniesionej szkody.

Ubezpieczając dom i ruchomości od zdarzeń losowych, warto ochroną objąć cały dobytek, gdyż pożar czy powódź mogą zniszczyć wszystko. Inaczej jest z kradzieżą. Złodziej nie każdą rzecz zdoła wynieść, dlatego ubezpieczając dobytek od kradzieży z włamaniem warto objąć ochroną tylko to, co można ukraść.

Twój dom – Twój azyl. Zadbaj o niego

ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Posiadając polisę mieszkaniową zadbajmy o to, by było częścią ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Dzięki niej będziemy chronieni od szkody wyrządzonej w związku z nieruchomością, albo od wszystkich szkód wyrządzonych przez domowników i zwierzęta.