Enter your keyword

Praca tymczasowa za granicą a ubezpieczenie

Praca tymczasowa za granicą a ubezpieczenie

Praca tymczasowa za granicą a ubezpieczenie

Zbliża się okres wakacyjnych wyjazdów za granicę do pracy tymczasowej. Przygotowując się do wyjazdu nie zapomnijmy o jednej z najważniejszych spraw – zakupie odpowiedniego ubezpieczenia na wypadek choroby, czy nieszczęśliwego wypadku.

Najnowszy wpis dedykujemy wszystkim wyjeżdżającym do pracy za granicę – dowiesz się jaką polisę wybrać, czego nie pokrywa ubezpieczenie EKUZ oraz czy pracując “na czarno” można się ubezpieczyć.

co oznacza “Praca fizyczna”?

Praca fizyczna to praca w której wykorzystuje się siłę mięśni a nie umysłu. Ten rodzaj pracy zwiększa ryzyko powstania szkody/urazu. Ubezpieczalnie rozszerzają definicję pracy fizycznej na “ciężką pracę fizyczną” przez którą rozumie się pracę z użyciem niebezpiecznych narzędzi, substancji chemicznych, prac spawalniczych, niebezpiecznej pracy na wysokościach czy pod ziemią oraz prac przy urządzeniach elektrycznych wysokiego napięcia.
Najczęściej wykonywanymi pracami fizycznymi przez Polaków za granicą są zbiory warzyw i owoców, praca w fabrykach, prace drogowe, w gastronomii i hotelach, opieka nad osobami starszymi.


UWAGA – jako pracę fizyczną traktuje się również pracę niezarobkową np. praktyki studenckie i zawodowe czy wolontariat.


ubezpieczenie na wyjazd do pracy – na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Aby nie dać się oszukać i wybrać dobre ubezpieczenie warto zwrócić uwagę na parę podstawowych rzeczy:

 1. Wybierając polisę koniecznie zaznacz, że za granicę wyjeżdżasz w celu zarobkowym. W innym wypadku ubezpieczyciel może odmówić pokrycia wydatków związanych z ubezpieczeniem.
 2. Pamiętaj, żeby wykupić polisę turystyczną, która zapewni Ci pokrycie kosztów leczenia za granicą oraz transport medyczny do Polski.
 3. Przy chorobach przewlekłych wykup rozszerzenie do ubezpieczenia na wypadek zaostrzenia objawów choroby. Firmy ubezpieczeniowe odmawiają pokrycia kosztów leczenia związanego z nawrotem choroby przewlekłej.
 4. Koniecznie zadbaj o to, aby w ramach zakupionej polisy ubezpieczyciel był zobowiązany do bezpośredniego kontaktu z placówką medyczną i od razu pokrył koszty leczenia bez angażowania Ciebie w przesyłanie dokumentów.

Pamiętaj, aby kontakt do ubezpieczyciela mieć zawsze pod ręką!


Praca „na czarno” a ubezpieczenie turystyczne

Praca “na czarno” wciąż cieszy się dużą popularnością, jednak co wtedy z ubezpieczeniem – czy to podczas choroby czy wypadku? Czy jeśli pracujemy “na czarno” i wykupimy ubezpieczenie to ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia?

Tak. Status pracownika dla ubezpieczyciela nie ma znaczenia. Często podejmujący się pracy fizycznej w trudnych warunkach nie mają podpisanej umowy z pracodawcą, a jednak rodzaj wykonywanej przez nich pracy zwiększa ryzyko zachorowania lub urazu. Dla ubezpieczyciela warunki pracy nie mają znaczenia.
Dlatego też bez względu na podstawę prawną zatrudnienia osoba wyjeżdżająca za granicę i posiadająca ubezpieczenie turystyczne ze zwyżką za pracę fizyczną będzie posiadała całkowitą ochronę w przypadku zdarzeń powstałych w związku z wykonywaniem danej pracy.

Jeżeli więc czeka Cię wyjazd do pracy za granicę koniecznie wykup ubezpieczenie turystyczne ze zwyżką za pracę fizyczną!

karta EKUZ a praca za granicą

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje każdemu, kogo obejmuje ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. EKUZ umożliwia bezpłatne korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej w państwach UE na takich samych warunkach jak obywatele danego kraju. Jednak czy karta EKUZ wystarczy na wyjazd do pracy sezonowej za granicę? Niekoniecznie.

Przede wszystkim EKUZ nie zapewnia pokrycia takich kosztów jak transport medyczny do Polski (również zwłok), innych dodatkowych opłaty za leczenie, a także prywatnych wizyt w niepublicznych placówkach zdrowia.

czego nie pokrywa EKUZ?

 • Wielka Brytania
  • Leki na receptę wydawane są bezpłatnie dzieciom do lat 16, uczniom do 18 roku życia, kobietom w ciąży i osobom powyżej 60 roku życia, a pozostałe osoby muszą ponieść opłatę ryczałtową (£ 7,10) za każdy lek.
 • Holandia
  • Bezpłatna opieka stomatologiczna (z wyjątkiem koronek, mostków i ortodoncji) dostępna jest tylko dla dzieci. Dorosłym przysługuje nieodpłatnie tylko opieka profilaktyczna, w przypadku innych świadczeń stomatologicznych ponoszą oni całość lub część kosztów.
  • Należy zapłacić za część kosztów transportu sanitarnego na terytorium Holandii.
 • Niemcy
  • Opłata za leczenie szpitalne wynosi 10 EUR za dzień pobytu, nie więcej niż za 28 dni w ciągu roku. Dodatkowo należy pokryć też koszty świadczeń ponadstandardowych dostępnych w szpitalu, np. leczenie przez ordynatora.
  • Za transport sanitarny do szpitala na terytorium Niemiec obowiązuje dopłata w wysokości 10 proc., jednak nie mniej niż 5 EUR i nie więcej niż 10 EUR.
  • Koszty przewozu na leczenie ambulatoryjne są refundowane tylko w wyjątkowych przypadkach.
 • Norwegia
  • wizytę u lekarza rodzinnego
  • poradę specjalisty (np. na podstawie skierowania – 280 NOK, bez skierowania – 450 NOK)
  • wizytę lekarza w domu – (180 NOK w ciągu dnia, 220 NOK – za wizytę w nocy i weekend)
  • wizytę u stomatologa – płatna w 100 proc.
  • transport sanitarny
 • Francja
  • W przypadku skorzystania ze świadczeń ambulatoryjnych lub przy zakupie leków, musisz najpierw opłacić pełne koszty, a następnie możesz ubiegać się o zwrot ich części w lokalnej kasie chorych – Caisse Primaire D’Assurance Maladie (C.P.A.M.)
  • Koszty świadczeń medycznych są zwracane przez kasę chorych do wysokości: ok. 70 proc. kosztów wizyty u lekarza ogólnego lub specjalisty, 60 proc. kosztów badań i analiz laboratoryjnych, 75 proc. kosztów porady ambulatoryjnej w szpitalu
  • W przypadku leczenia szpitalu, francuska kasa chorych z reguły opłaca 80 proc. kosztów leczenia szpitalnego. Pacjent płaci szpitalowi pozostałe koszty leczenia – 20 proc. Jeżeli podczas pobytu w szpitalu zostały wykonane tzw. czynności rozszerzone trzeba zapłacić drugi ryczałt w wysokości 18 euro
  • Koszty transportu sanitarnego na terytorium Francji zwracane są w 65 proc

Ubezpieczenie EKUZ w Szwajcarii

 • Leczenie w placówkach poza publicznym systemem ochrony zdrowia pacjent pokrywa we własnym zakresie – należy korzystać ze świadczeń udzielanych w placówkach zdrowia funkcjonujących w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.
 • Za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, dentysty, a także leczenie stacjonarne w szpitalu należy uiścić opłatę ryczałtową w wysokości 33 CHF (osoby poniżej 18 r. ż.) lub 92 CHF (osoby powyżej 18 r. ż.).
 • Koszty hospitalizacji wynoszą 15 CHF dziennie, z tej opłaty zwolnione są dzieci i osoby do 25 roku życia, o ile kontynuują naukę.
 • Pacjent korzystający z transportu karetką jest zobowiązany do poniesienia 50% kosztów.
 • Pacjent korzystający z transportu lotniczym pogotowiem ratunkowym jest zobowiązany do poniesienia 50% kosztów.
 • Pacjent ponosi pełne koszty transportu powrotnego do Polski

Jak podaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
Obywatele polscy powinni przed wyjazdem z Polski zaopatrzyć się we właściwym oddziale NFZ w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta uprawnia do korzystania jedynie z podstawowych usług medycznych i pokrywa część poniesionych kosztów. Szczegółowe informacje na temat limitu zwrotów oraz zasad opłacania usług medycznych znajdują się na stronie internetowej NFZ
Ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia w Szwajcarii turyści powinni przed wyjazdem wykupić dodatkową prywatną polisę ubezpieczeniową. Ważne, by polisa pokrywała także koszty hospitalizacji spowodowanej nagłymi objawami przewlekłej choroby leczonej w kraju (np. chorób krążenia, cukrzycy), transportu medycznego, a w razie śmierci – koszt transportu ciała do Polski.

EKUZ czy ubezpieczenie indywidualne?

Kartę EKUZ wyrobisz za darmo – warto ją posiadać, ale poza nią zalecane jest wykupienie ubezpieczenia. Takie połączenie gwarantuje kompletną ochronę medyczną oraz gwarancję pokrycia kosztów leczenia przez ubezpieczyciela.
Kompleksowe ubezpieczenie na wyjazd zarówno turystyczny, jak i do pracy może wynosić tylko kilkaset złotych, a pozwoli uniknąć Ci kosztów, które mogą wynieść nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Jeżeli nie wiesz jakie ubezpieczenie powinieneś wybrać – skontaktuj się z nami!


 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Roni&Partners z siedzibą w Wohlenschwil, PLZ 5512, Swiss w związku z odpowiedzią na zapytanie lub realizacją zgłoszenia. Administratorem danych osobowych jest Roni&PartnersPrzysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez wysłanie wiadomości na adres Inspektora Danych: contact@swissinsurer.com .