Enter your keyword

Obowiązkowe ubezpieczenie KVG lub OKP

Obowiązkowe ubezpieczenie KVG lub OKP

Obowiązkowe ubezpieczenie KVG lub OKP

Nie ważne jakiej jesteś narodowości – jeśli mieszkasz lub pracujesz w Szwajcarii,
Niemczech, Austrii, Holandii, Anglii musisz mieć ubezpieczenie zdrowotne. Jak je wybrać?

Osoby pracujące w Szwajcarii krócej niż trzy miesiące muszą także wykupić obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto obowiązkowe ubezpieczenie dotyczy osób, które przyjeżdżają do Szwajcarii z państwa UE / EFTA bez meldunku. Osoby zaś dojeżdżające do pracy za granicą a mieszkające w sąsiednim kraju i pracujące w Szwajcarii – mają wybór: mogą ubezpieczyć się w Szwajcarii lub w miejscu zamieszkania.

Przeprowadzka do Szwajcarii a ubezpieczenie

Po przeprowadzce do Szwajcarii masz trzy miesiące na uzyskanie ubezpieczenia od zakładu ubezpieczeń zdrowotnych. W ramach zatwierdzonego ubezpieczenia zdrowotnego wybór jest bezpłatny. Właściwe władze miejskie lub kantonalne monitorują obowiązkowe ubezpieczenie (proszą o złożenie kopii polisy lub karty ubezpieczenia) i zatwierdzają wszelkie wyjątki.

Jakie?

 • Emeryci i renciści, gdy otrzymują tylko emeryturę z państwa UE / EFTA.
 • Pracownicy pracujący w państwie UE / EFTA.
 • Studenci na pobyt czasowy i równoważne ubezpieczenie.
 • Personel organizacji międzynarodowych, ambasad i konsulatów oraz, pod pewnymi warunkami, członkowie ich rodzin.

Brak ubezpieczenia w szwajcarii – konsekwencje

 Zwlekanie z posiadaniem obowiązkowego ubezpieczenia na terenie Szwajcarii działa na niekorzyść osoby, która planuje w kraju dłuższy pobyt. Ubezpieczalnie maja prawo prędzej czy później egzekwować  zaległe płatności za okres do kilku lat wstecz. Im szybciej się ubezpieczysz tym pobyt twój będzie bezpieczniejszy pod względem finansowym.

Zamów Polisę już dziś i rozwiąż problem z brakiem Polisy ubezpieczeniowej.

Korzyści z UBEZPIECZENIA

Mieszkasz w Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Holandii, Anglii? Poznaj korzyści jakie otrzymasz z ubezpieczenia!

 • Ubezpieczenie jest gwarancją wypłacenia odszkodowania,
 • Ubezpieczenie ma chronić nas na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, które pociągają za sobą wydatki, Wybierzmy więc dobrze, aby odszkodowanie w pełni je pokryło,
 • Atrakcyjne premie
 • Znalezienie lekarza, który obsługuje dany model ubezpieczenia
 • Natychmiastowe leczenie  lub konsultacja lekarska
 • Wgląd do dokumentacji poprzez aplikację
 • Telefoniczna służba medyczna obsługiwana przez certyfikowanych lekarzy i pielęgniarki
 • Swobody wybór dodatkowych świadczeń w przypadku Ratownictwa Medycznego lub kosztów Transportu
 • Dopłaty do okularów i szkieł kontaktowych
 • Ochrona za granicą
 • Ochrona danych osobowych

wejdź na stronę główną i Zobacz co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić! – www.swissinsurer.com

Albo skontaktuj się z nami bezpośrednio!


 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Roni&Partners z siedzibą w Wohlenschwil, PLZ 5512, Swiss w związku z odpowiedzią na zapytanie lub realizacją zgłoszenia. Administratorem danych osobowych jest Roni&PartnersPrzysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez wysłanie wiadomości na adres Inspektora Danych: contact@swissinsurer.com .